Důležité odkazy

Státní úřady

   Ministerstvo spravedlnosti

   http://www.justice.cz

 

   Přehled soudů a kontaktů

   http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx

 

   Obchodní rejstřík

   https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-rozsirene

 

   Insolvenční rejstřík

   https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

 

   Český úřad zeměměřičský a katastrální

   http://www.cuzk.cz

 

   Nahlížení do katastru nemovitostí

   http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

 

 

Advokáti, notáři a exekutoři

   Česká advokátní komora se seznamem advokátů

   http://www.cak.cz

 

   Notářská komora se seznamem notářů

   http://www.nkcr.cz/

 

   Exekutorská komora se seznamem soudních exekutorů

   http://www.ekcr.cz/

 

 

| Zdroj: http://www.arzinger.cz/cs/